دسته بندی


 • مدیریت مالی

 • قیمت : 5000000 ریال
  قیمت قبل از تخفیف : ریال
  5000000 ریال

 • با استفاده از امکانات این نرم افزار مالی کلیه درآمد ها و هزینه های خود را بر طبق گروه بندی های مورد نظر ثبت نمایید و از امکانات نرم افزار جهت بررسی سود و زیان و بررسی طلب و بدهکاری و همچنین مشاهده پرداخت های مشتری آگاه شوید
 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 1000  عدد

 • بازدید این صفحه : ۲۳۵۴
  تاریخ نشر : 21 مرداد 1397

 • اسناد درآمد ها
 • امکان تعریف مدیر (حسابدار) توسط ادمین.
 • امکان درج اطلاعات کامل سند شامل (نوع سند، موضوع، دسته بندی، تاریخ، شماره، مبلغ کل، نام خریدار، نام شرکت خریدار، مقدار سوخت مبلغ و باقیمانده طلب).
 • درج و نمایش همه پرداخت های مشتری  با تعیین (تاریخ، موضوع، مبلغ  و نحوه پرداخت).
 • نمایش لیست درامدها .
 • امکان فیلتر درآمدها بر اساس:
 • امکان فیلتر بر اساس نوع سند.
 • امکان فیلتر بر اساس دسته بندی اسناد.
 • امکان فیلتر بر اساس بستانکاری و بدهکاری.
 • امکان فیلتر بر اساس بازه زمانی اسناد.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس:
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس نام خریدار.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس نام شرکت خریدار.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس بازه زمانی مورد نظر.
 • نمایش جمع کل درآمد، طلب و سوخت مبالغ دریافت نشده.

 

 • اسناد  هزینه ها
 • امکان تعریف مدیر (حسابدار) توسط ادمین.
 • امکان درج اطلاعات کامل سند شامل (نوع سند، موضوع، دسته بندی، تاریخ، شماره، مبلغ کل، نام فروشنده، نام شرکت فروشنده، و باقیمانده بدهی).
 • درج و نمایش همه پرداختی ها با تعیین (تاریخ، موضوع، مبلغ و نحوه پرداخت).
 • نمایش لیست هزینه ها.
 • امکان فیلتر هزینه ها بر اساس:
 • امکان فیلتر اسناد بر اساس نوع سند.
 • امکان فیلتر اسناد بر اساس دسته بندی اسناد.
 • امکان فیلتر اسناد بر اساس بستانکاری و بدهکاری.
 • امکان فیلتر اسناد بر اساس بازه زمانی اسناد.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس:
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس نام فروشنده.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس نام شرکت فروشنده.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس بازه زمانی مورد نظر.
 • نمایش جمع کل هزینه ها و باقیمانده بدهی.
حاصل جمع را بنویسید : { SITECONFIG_CAPTCHAPLUS }Copyrighted 2013  |  All Rights Reserved  |