دسته بندی


 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 • قیمت : 11000000 ریال
  قیمت قبل از تخفیف : ریال
  11000000 ریال

 • با استفاده از نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان میتوانید اطلاعات کلیه تماس گیرندگان را ثبت نمایید، با درج مشخصات ایشان خروجی های اطلاعاتی کاربردی بگیرید، برای آنها پیام های مرتبط بفرستید بر اساس امکانات موجود در برنامه مشتریان را جستجو وفیلتر نمایید، نیاز های ایشان را شنایی نمایید نتیجه تبلیغات خود را بصورت آماری مشاهده نمایید و همچنین میزان فعالیت بازاریابان خود را مدیریت و مشاهده نمایید.
 • وضعیت : موجود است تعداد موجود 1000  عدد

 • بازدید این صفحه : ۲۷۹۰
  تاریخ نشر : 06 شهريور 1397

با استفاده از نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتریان (Customer Relationship) میتوانید اطلاعات کلیه تماس گیرندگان را ثبت نمایید، با درج مشخصات ایشان خروجی های اطلاعاتی کاربردی بگیرید، برای آنها پیام های مرتبط بفرستید بر اساس امکانات موجود در برنامه مشتریان را جستجو  وفیلتر نمایید، نیاز های ایشان را شنایی نمایید نتیجه تبلیغات خود را بصورت آماری مشاهده نمایید و همچنین میزان فعالیت بازاریابان خود را مدیریت و مشاهده نمایید .

در ذیل امکانات کاربردی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM به تفصیل بیان شده است

 1. امکان تعریف مدیر فروش بتعداد مورد نیاز توسط ادمین.
 2. امکان تعریف کارمندان بخش فروش و تعیین حق دسترسی به ایشان.
 3. اطلاعات مشتریان بالقوه از طریق کارمندان بخش فروش هر سازمان قابل بروز رسانی است.
 4. هر بازاریاب فقط اطلاعات وارد شده خود را مشاهده و مدیریت مینماید.
 5. مدیر فروش امکان مشاهده و ویرایش همه اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان فروش را داراست.
 6. امکان دانلود فایل اکسل از اطلاعات کامل مشتریان.
 • امکان جستجوی مشتریان بر اساس پارامتر های ذیل:
 • جستجو بر اساس نام خانوادگی مشتری.
 • جستجو بر اساس نام شرکت مشتری.
 • جستجو بر اساس شماره تلفن مشتری.
 • جستجو بر اساس شماره موبایل مشتری.
 • جستجو بر اساس ایمیل مشتری.
 • جستجو بر اساس آدرس وب سایت مشتری.
 1. امکان فیلتر بر اساس پارامتر های ذیل:
 • فیلتر بر اساس وضعیت مشتری .
 • فیلتر بر اساس زمینه فعالیت مشتری.
 • فیلتر بر اساس درخواست مشتری.
 • فیلتر بر اساس نحوه آشنایی با سازمان.
 • فیلتر بر اساس مشتریانِ هر کارشناس فروش بتفکیک.
 1. امکان انتقال اطلاعات از تماس گیرندگان  به بخش مشتریان.
 2. امکان تعریف همه فیلدهای بخش های مختلف نرم افزار، توسط ادمین .
 3. امکان تعیین تنظیمات بخش مدیریت مشتریان.
 4. امکان انتقال همه اطلاعات مشتریان یک بازریاب به بازاریاب دیگر توسط مدیر فروش.
 5. مشاهده نمودار فروش:
 • نمودار ثبت اطلاعات مشتریان بالقوه.
 • نمودار تعداد جلسات تعیین شده.
 • نمودار تعداد فروش انجام شده .
 • نمایش تعداد تغییر وضعیت مشتریان توسط هر بازاریاب به تفکیک برای هر روز.
 • توضیح:  همه موارد فوق، امکان تعیین بازه زمانی دارد و نمایش آمار به همه کارشناسان و مدیران جهت ایجاد انگیزه و رقابت بین کارمندان فروش کاربرد دارد.
حاصل جمع را بنویسید : { SITECONFIG_CAPTCHAPLUS }Copyrighted 2013  |  All Rights Reserved  |